Maanantai, Huhtikuu 5, 2021, 09:00

Tällä viikolla, 5.- 11.4.2021, on lukuviikko. Kyseessä on valtakunnallinen lukutaidon teemaviikko, jota on vietetty jo yli 40 vuoden ajan. Tänä vuonna teemana on ”Lukutaito on kansalaistaito” – ja niinhän se tosiaan on. Emme tulisi nyky-yhteiskunnassa toimeen ilman sitä. Ja itse asiassa tänä päivänä puhutaankin lukutaidoista, uusista lukutaidoista (new literacies) tai monilukutaidosta, kun halutaan korostaa sitä, että lukutaito on entistä laaja-alaisempi ja monimuotoisempi ilmiö. Edellä mainitut termit liittyvät etenkin uusiin medioihin ja uuden viestintäteknologian käyttöön. Pelkkä mekaaninen lukutaito ei enää riitä, vaan meiltä vaaditaan koko ajan enemmän aktiivista toiminnallista lukutaitoa, kuten informaatio- ja medialukutaitoa sekä brändi- ja pelilukutaitoa. Uudet lukutaidot vaatimuksineen muuttuvat teknologisen kehityksen mukana, joten niiden hallinta edellyttää jatkuvaa oppimista.

Digitaalinen murros ulottuu myös lukemiseen. Kohtaamme päivittäin suuret määrät monenlaisia tekstejä, joita meidän on kyettävä jatkuvasti analysoimaan ja tuottamaan. Sanat ovat vain osa tätä monipuolista ja aiempaa pirstaleisempaa kokonaisuutta, sillä myös visuaalisella ja auditiivisella materiaalilla on siinä tärkeä rooli. Erilaiset teksti- ja lukuympäristöt vaativat siis erilaisia luku- ja kirjoitustaitoja sekä strategioita, joiden käyttö vaatii harjoittelua. Koulu on tässä tärkeä paikka, mutta toki kodin lukuilmapiirikin vaikuttaa. Tutkimuksen mukaan 30 prosentilla suomalisista 8. luokan oppilaista on hyvä monilukutaito, mutta samaan aikaa lähes yhtä monella nuorella on vaikeuksia tietojen hyödyntämisessä ja sisältöjen tuottamisessa. Lyhyet digitaaliset tekstit koko ajan mukana kulkevissa laitteissa voivat toki madaltaa lukukynnystä, mutta pidempien tekstien siirtämistä niihin on kehitettävä edelleen, sillä nimenomaan pitkäjänteinen syventävä lukeminen kehittää ennen kaikkea kriittistä lukutaitoa. Silmäilevä lukutapa ei siihen riitä.

Monipuolinen ja sujuva lukutaito antaa meille hyvät välineet navigoida erilaisia tekstejä täynnä olevassa meressä ja kirjoittaa tekstejä sinne itsekin. Saattaa olla, että kirjoitan lukutaidon merkityksestä tämän viikon aikana vielä lisää, mutta varmaa on ainakin se, että luen jälleen monipuolista kirjallisuutta – kirjallisuutta, josta voin oppia uutta ja kirjallisuutta, jonka avulla voin paeta hetkeksi todellisuutta. Näin pidän huolta sekä itsestäni että lukutaidoistani. Luehan sinäkin. Se kannattaa. Aina. 

P.S. Lukuviikon materiaaleja löytyy täältä


Ei viestejä
(*) Vaaditut kentät
(c) 2021  Satu Järvinen All Rights Reserved